Ultimamente, con tanto refugallo no río, Fofo xa non pesca nada dende a beira. Farto da situación, decide saír na barca a limpa-lo río e,  de paso, comer uns peixiños.

O obxectivo do xogo é que Fofo pesque tanto lixo como caiba no contedor. Ademais, ao pescar peixe, cómeo e engorda un pouquiño. Ten que ir compensando o peso do lixo co que come, pero sen pasarse!

Conseguirás encher o cesto sen afundir?

Nota: En algúns dispositivos móbiles o xogo pode ter problemas co son e tardar moito en cargar.

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.